Správca počítačových sietí

Školenia, audity, dizajn, implementácia, prevádzka a optimalizácia počítačových sietí

Kontakt

Získané certifikáty

Som držiteľom a priebežne obnovujem viaceré odborné certifikáty v oblasti počítačových sietí a digitálneho marketingu. Ide o certifikáty známych spoločností Cisco, MikroTik, Google a PROFiber.

Kontaktné údaje

Ing. Ivan Dolnák, PhD.
konateľ spoločnosti

ConNet Group, s. r. o.
Platanová 3286/26
010 07  Žilina
Slovensko

Telefón: +421 948 672 185
E-mail: info@connet-group.sk
Web: www.connet-group.sk

IČO: 47388145
DIČ: 2023861004 (nie sme platiteľmi DPH)

Okr. súd Žilina, odd. Sro, vl. č. 60074/L