Získané odborné certifikáty

Cisco - počítačové siete

CCNA (Cisco Certified Network Associate)
CCAI CCNA (Cisco Certified Academy Instructor CCNA)
CCNP (Cisco Certified Network Professional)
CCDA (Cisco Certified Design Associate)
CCDP (Cisco Certified Design Professional)
Cisco Engineer Incubator Program, Edition 2.0 (Certificate of Attendance)

MikroTik - počítačové siete

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE)
MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE)
MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)
MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)
MikroTik Certified IPv6 Engineer (MTCIPv6E)
MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE)
MikroTik Trainer
MikroTik Academy Trainer

Google - digitálny marketing

Digitálna garáž

PROFiber - vláknová optika

Základy vláknovej optiky
Zváranie a spájanie optických vlákien
Meranie a vyhodnocovanie optických káblových trás