Vedené diplomové práce

Rok odovzdania: 2009

 1. Bezpečnosť VoIP Autor: Bc. Tomáš Hrachala

Rok odovzdania: 2010

 1. Analýza doby konvergencie dynamických smerovacích protokolov Autor: Bc. Andrea Šugárová CRZP:
 2. Generátor paketov protokolu SIP v jazyku Perl Autor: Bc. Tomáš Iskra CRZP:
 3. Metódy synchronizácie presného systémového času v LAN Autor: Bc. Erika Fullajtárová CRZP:

Rok odovzdania: 2011

 1. Autentifikácia, autorizácia a účtovanie prístupu používateľov do LAN prostredníctvom protokolu IEEE 802.1x Autor: Bc. Pavel Košlab CRZP:
 2. Implementácia QoS v LAN s podporou VoIP služieb Autor: Bc. Ján Lamoš CRZP:
 3. Smerovanie medzi OSPF oblasťami prostredníctvom softvérového balíka Quagga Autor: Bc. František Kavecký CRZP:
 4. Správa vyhradených zariadení cez verejne prístupné siete Autor: Bc. Martin Jakubčák CRZP:
 5. Zber a uchovávanie elektronickej komunikácie v zmysle platnej legislatívy SR Autor: Bc. Peter Brezáni CRZP:

Rok odovzdania: 2012

 1. Aktualizácia DNS záznamov prostredníctvom DHCP servera Autor: Bc. Jozef Rajský CRZP:
 2. Bezpečnosť bezdrôtovej komunikácie v 802.11 s použitím WPA Autor: Bc. Peter Šurina CRZP:
 3. Poštový server Postfix s podporou trvalého ukladania elektronickej pošty Autor: Bc. Pavol Jurko CRZP:
 4. Riadenie prístupu vo virtuálnych privátnych sieťach Autor: Bc. Martin Ráchela CRZP:
 5. Smerovanie protokolu IPv6 so zameraním na interoperabilitu s IPv4 sieťami Autor: Bc. Matúš Benovič CRZP:
 6. Smerovanie protokolu IPv6 so zameraním na WAN siete Autor: Bc. Daniel Hudec CRZP:
 7. Šírenie multimediálneho obsahu vysielaním typu multicast Autor: Bc. Vincent Vlk CRZP:
 8. Škálovateľnosť protokolu iBGP v rámci autonómneho systému Autor: Bc. Martin Orieščik CRZP:
 9. Zabezpečenie hraničného smerovača proti sieťovým útokom Autor: Bc. Martin Michalko CRZP:
 10. Zabezpečenie redundancie predvolenej brány v LAN prostredníctvom VRRP protokolu Autor: Bc. Matej Kochan CRZP:

Rok odovzdania: 2013

 1. Smerovanie multimediálneho toku šíreného pomocou skupinového vysielania Autor: Bc. Juraj Kramár CRZP:
 2. Systémy detekcie a prevencie sieťových útokov IDS/IPS Autor: Bc. Martin Berzéty CRZP:
 3. Virtuálna privátna sieť prostredníctvom MPLS VPN Autor: Bc. Martin Behro CRZP:

Rok odovzdania: 2014

 1. Minimalizácia doby konvergencie dynamických smerovacích protokolov Autor: Bc. Peter Kontura CRZP:
 2. Redistribúcia medzi smerovacími doménami Autor: Bc. Tomáš Dugas CRZP:
 3. Systém DNS s podporou IPv6 protokolu Autor: Bc. Juraj Ducký CRZP:
 4. Špecifiká dynamických smerovacích protokolov vo Frame Relay sieťach Autor: Bc. Martin Žiak CRZP:
 5. Technológie VPN sietí typu IPsec v podnikovom prostredí Autor: Bc. Veronika Chreneková CRZP:

Rok odovzdania: 2015

 1. Systém DNS s podporou DNSSEC rozšírení Autor: Bc. Martin Repčík CRZP:

Rok odovzdania: 2016

 1. Implementácia QoS v MikroTik RouterOS Autor: Bc. Michal Mikula CRZP:
 2. Lokálna klasifikácia a značkovanie pre účely QoS v MikroTik RouterOS Autor: Bc. Lukáš Bôtoš CRZP:
 3. Virtuálna privátna sieť prostredníctvom MPLS AToM Autor: Bc. Luboš Zuzčák CRZP:

Rok odovzdania: 2017

 1. Detekcia a prevencia sieťových útokov IDS/IPS systémami Autor: Bc. Tomáš Benčík CRZP:
 2. Implementácia BGP Route Servera v internetových peeringových centrách Autor: Bc. Martin Všelko CRZP:
 3. Implementácia DMVPN sietí v podnikovom prostredí Autor: Bc. Ivan Lonc CRZP:
 4. Technológie VPN sietí typu PPTP a L2TP v podnikovom prostredí Autor: Bc. Lukáš Greisiger CRZP:
 5. Traffic Engineering v MikroTik RouterOS Autor: Bc. Vladimír Porubiak CRZP:

Rok odovzdania: 2018

 1. Implementácia SSL certifikátu doplnená o bezpečnostné hlavičky protokolov HTTP a HTTPS Autor: Bc. Lukáš Martaus CRZP:
 2. Interoperabilita implementácií protokolu OpenVPN v operačných systémoch MikroTik RouterOS a Linux Autor: Bc. Miroslav Dančík CRZP:
 3. Technológie VPN sietí typu MPLS AToM v podnikovom prostredí Autor: Bc. Martin Šušolík CRZP:

Rok odovzdania: 2019

 1. Redistribúcia medzi smerovacími doménami protokolov EIGRP a OSPF Autor: Bc. Stanislav Porubčanský

Mohli by vás zaujímať aj vedené bakalárske práce